Toppmeny

Archive | januari, 2007

SIFOs Undersökning av Spel på Internet

Lotteriinspektionen har gett SIFO Research International i uppdrag att genomföra en undersökning om spel pÃ¥ Internet. Detta är en uppföljning av den undersökning som SIFO genomförde i maj 2006. MÃ¥lgrupp för undersökningen är allmänheten. De som har intervjuats är personer i Ã¥ldern 18 Ã¥r och äldre, boende i hela landet. Intervjuerna har genomförts genom telefonintervjuer. […]

Continue Reading 0

Lägsta Bud Auktioner Olagliga

Det har under vintern startats verksamheter pÃ¥ Internet där allmänheten mot en insats tillÃ¥ts bjuda pÃ¥ olika varor och tjänster där det lägsta unika budet vinner. FrÃ¥gan som Lotteriinspektionen frÃ¥gar sig är om dessa lägsta bud auktioner omfattas av lotterilagen. Enligt 3 § lotterilagen (1994:1000) avses med lotteri en verksamhet där en eller flera deltagare, […]

Continue Reading 0

Page generated in
0.00129 sec