Toppmeny

Archive | januari, 2007

SIFOs Undersökning av Spel på Internet

Lotteriinspektionen har gett SIFO Research International i uppdrag att genomföra en undersökning om spel på Internet. Detta är en uppföljning av den undersökning som SIFO genomförde i maj 2006. Målgrupp för undersökningen är allmänheten. De som har intervjuats är personer i åldern 18 år och äldre, boende i hela landet. Intervjuerna har genomförts genom telefonintervjuer. […]

Continue Reading 0

Lägsta Bud Auktioner Olagliga

Det har under vintern startats verksamheter på Internet där allmänheten mot en insats tillåts bjuda på olika varor och tjänster där det lägsta unika budet vinner. Frågan som Lotteriinspektionen frågar sig är om dessa lägsta bud auktioner omfattas av lotterilagen. Enligt 3 § lotterilagen (1994:1000) avses med lotteri en verksamhet där en eller flera deltagare, […]

Continue Reading 0