Toppmeny

SIFOs Undersökning av Spel på Internet

Lotteriinspektionen har gett SIFO Research International i uppdrag att genomföra en undersökning om spel på Internet. Detta är en uppföljning av den undersökning som SIFO genomförde i maj 2006.

Målgrupp för undersökningen är allmänheten. De som har intervjuats är personer i åldern 18 år och äldre, boende i hela landet. Intervjuerna har genomförts genom telefonintervjuer. Antal genomförda intervjuer är 2920.

Följande frågor ställdes:

  • Har du under de senaste tre mÃ¥naderna satsat pengar pÃ¥ spel över Internet? FrÃ¥gan är en s.k. filterfrÃ¥ga och de som har svarat ja pÃ¥ frÃ¥gan har fÃ¥tt följande frÃ¥gor:
    • Hur mÃ¥nga gÃ¥nger har du satsat pengar pÃ¥ nÃ¥gon spelsajt under de senaste tre mÃ¥naderna?
    • Vilka av följande spelsajter har du spelat pÃ¥ under de senaste tre mÃ¥naderna?
    • Har du konton hos en eller flera spelsajter?
    • Hur mycket pengar har du spelat för över Internet de senaste tre mÃ¥naderna?
    • Vilka av följande typer av spel över Internet har du satsat pengar pÃ¥ under de senaste tre mÃ¥naderna?

Sammanfattning

  • En tredjedel (33 %) av spelarna har under de senaste tre mÃ¥naderna spelat för mellan 1-300 kronor. 15 % har spelat för över 1500 kronor. Det genomsnittliga beloppet man spelat för är 1267 kronor (genomsnittet i förra mätningen var 3290 kronor)
  • Den spelsajt som man i klart störst utsträckning har spelat pÃ¥ under de senaste tre mÃ¥naderna är svenskaspel.se (64 %). Därefter följer atg.se. och utländska spelsajter. Andelen för svenskaspel.se har ökat frÃ¥n 51 % i vÃ¥ras till 64 % nu.
  • Under de senaste tre mÃ¥naderna har 40 % av spelarna satsat pengar pÃ¥ nÃ¥gon spelsajt mellan 1 och 6 gÃ¥nger. 28 % har satsat pengar mellan 7 och 20 gÃ¥nger och 17 % har satsat pengar över 20 gÃ¥nger. Det genomsnittliga antalet är 16 gÃ¥nger (genomsnittet i förra mätningen var 22).
  • Hälften (51 %) har konto hos en spelsajt och 32 % har konton hos fler spelsajter.
  • 7 % av de tillfrÃ¥gade, i Ã¥ldern 18 Ã¥r och äldre, uppger att de har satsat pengar pÃ¥ spel över Internet under de senaste tre mÃ¥naderna. Det är klart fler män (12 %) än kvinnor (3 %) som spelar över Internet. Vidare spelar de yngre mer än de äldre.
  • Poker är den typ av spel över Internet som de flesta (41 %) satsat pengar pÃ¥ under de senaste tre mÃ¥naderna, följt av sportspel (35 %), Lotto/Vikinglotto/Keno (28 %) och Trav/Galopp (22 %).

Det är väsentligt att komma ihåg att de angivna värdena är ungefärliga. Osäkerhetsmarginalen innebär att det är felaktigt att tro att siffrorna från ett stickprov är exakt desamma som skulle erhållits om hela befolkningen besvarat frågan.

No comments yet.

Kommentera

Page generated in
0.00556 sec