Toppmeny

Hjärter

Grundvarianten För Fyra Spelare

Spelet går ut på att antingen undvika poäng eller ta in alla poäng. Poängkort är alla kort i hjärter (en poäng vardera) samt spader dam (13 poäng). Tar en spelare alla poäng får han noll poäng och dom andra spelarna 26 poäng var.

Given blandar och delar ut 13 kort till var och en. Alla skickar 3 kort till spelaren till vänster genom att lägga dem upp och ner framför denna. Man får inte se vilka kort man fått innan man väljer vilka man själv ska skicka. Den som fått klöver 2 börjar genom att lägga ut detta. Sedan spelas vanligt sticktagningsspel.

Man mÃ¥ste följa färg om man kan, annars saka. Den som vinner ett stick spelar ut till nästa. Bortsett frÃ¥n den ovanliga situationen att man inte har nÃ¥got val fÃ¥r man inte börja saka hjärter förrän nÃ¥gon ”brutit hjärter”, dvs inlett ett stick med hjärterkort.

När alla 13 stick är spelade räknas dom poängkort som var och en fått. Varje hjärterkort ger en poäng och spader dam ger 13 poäng. Det gäller alltså att få så lite poäng som möjligt. Övriga vunna kort påverkar inte poängen.

Sedan börjar nästa giv men denna gång skickar man 3 kort till spelaren på motsatt sida. Nästa giv skickar man åt höger och tredje gången skickar ingen någonstans. Efter fyra givar är man sedan tillbaka där man började, dvs man skickar nu åt vänster. Vanligtvis förlorar den spelare som når 100 poäng först. Den spelare med minst poäng har vunnit.

Fler varianter

  • Om man är 3 eller 5 spelare kan man dela ut hela kortleken och lÃ¥ta de som fick ett mer kort än de andra lägga tvÃ¥ kort i första sticket. BÃ¥da läggs direkt efter varandra och följer de vanliga reglerna. Om man är fler än 5 spelare är det lämpligt att använda tvÃ¥ kortlekar. I fallet när tvÃ¥ identiska kort hamnar i samma stick kan man komma överens om att det först lagda har företräde till att vinna sticket. Om man inte är 4 spelare kan man ocksÃ¥ ändra antalet kort som ska skickas i början av varje giv till ett mer passande antal.
  • Man kan ocksÃ¥ hoppa över att skicka kort till varandra i början av varje giv.

Page generated in
0.00426 sec