Pokerspel på Restaurang

Det har på senaste tiden dykt upp frågor om pokerspel på restaurang. Krögare har fått erbjudanden att ”låna ut” sin restaurang för en pokerturnering eller att en entreprenör vill hyra in sig. Man talar om slutet sällskap, inga penningvinster etc. Det kan konstateras att en tillståndshavare inte kan frånhända sig sin restaurang och allt som försiggår där, även olika typer av arrangemang, är han ansvarig för.

Ifråga om själva pokerspelets laglighet skriver Lotteriinspektionen:

Information om Poker

Kortspel omfattas av lotterilagens 3 § om det anordnas för allmänheten eller annars i förvärvssyfte. Lotterilagen är en förbudslag vilket innebär att det krävs tillstånd att anordna de lotterier som omfattas av lagen. Att anordna sådana lotterier utan tillstånd är straffbart.

Vad menas då med allmänheten i lotterilagen? Enligt 1 § andra stycket lotterilagen skall ett lotteri anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten.

Att arrangera poker i en pokerförening går alltså inte, eftersom det då är en sammanslutning som har till uppgift att anordna lotteri. Däremot är det förstås tillåtet att spela poker i hemmet med sina vänner. Detta uttrycks på juristspråk så, att man endast får anordna poker för en liten och sluten krets, med påvisbar gemenskap som inte har med pokerspelandet att göra.

Vad betyder uttrycket annars i förvärvssyfte? Lotterilagen tillämpas som sagt på lotteri som anordnas i förvärvssyfte. Med förvärvssyfte menas att spelverksamheten anordnas i syfte att på ett eller annat sätt inbringa inkomster. Det innebär att även om man uppfyller kraven på en liten och sluten krets är det inte tillåtet att arrangera pokerspel i syfte att tjäna pengar på det.

Det spelar ingen roll till vilket ändamål pengarna skall användas. Även om förtjänsten skulle bestå i ökad försäljning av mat och dryck eller liknande, eller om anordnandet av pokerspelet på något annat sätt gynnar annan verksamhet som anordnaren driver, omfattas man alltså av begreppet förvärvssyfte.

Kan man få tillstånd att anordna poker? Som nämnts ovan krävs tillstånd för att anordna lotteri. Tillstånd att anordna kortspel kan enligt 34 § lotterilagen endast ges om värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/600 basbelopp (ca 65 kr) och värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/400 basbelopp (ca 100 kr).

Dessutom skall verksamheten anses kunna bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Med tanke på spelreglerna för poker går det således inte att få tillstånd att anordna pokerspel om pengar.

Nätpoker Innebär Stora Risker för Spelberoende

Statens folkhälsoinstitut avråder regeringen från att ge Svenska Spel tillstånd för nätpoker och andra internetbaserade spel. Forskning visar att nätpoker och andra spel om pengar på Internet ökar risken för problematiskt spelande, säger Statens folkhälso-institut i ett yttrande till regeringen.

Spelen är lättillgängliga, snabba och anonyma. De är konstruerade med ett antal funktioner, som t ex pregnanta synintryck och snabba bildväxlingar, vilket bidrar till att spelaren lätt kan gå in i ett tillstånd av hög koncentration.

En forskningssammanställning som tagits fram på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut visar bl.a att:

  • Poker på Internet är ett spel som lockar spelaren att överskatta betydelsen av den egna skickligheten.
  • Betoningen på skicklighet attraherar nya grupper som inte spelat spel om pengar tidigare.
  • Poker på Internet är ett högriskspel för utveckling av spelberoende och att personer som har psykiska problem är särskilt utsatta.

Spel på Internet lockar främst unga personer. En studie av World Internet Institute visar att det är unga män (18-24 år) som använder Internet mest. Unga personer använder Internet socialt och interaktivt via email och i chattrum. Spelsajterna som finns idag har liknande funktioner.

Stödlinjen för spelberoende har noterat ett ökat antal samtal från unga som anger poker på Internet som ett problemspel. Huvuddelen av pokerspelarna var yngre än 25 år, samtliga var män och många hade inte spelat andra spel regelbundet tidigare.

Information om Poker & Tillstånd

Kortspel omfattas av lotterilagens 3 § om det anordnas för allmänheten eller annars i förvärvssyfte.

Lotterilagen är en förbudslag vilket innebär att det krävs tillstånd att anordna de lotterier som omfattas av lagen. Att anordna sådana lotterier utan tillstånd är straffbart.

Vad menas då med allmänheten i lotterilagen? Enligt 1 § andra stycket lotterilagen skall ett lotteri anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten.

Att arrangera poker i en pokerförening går alltså inte, eftersom det då är en sammanslutning som har till uppgift att anordna lotteri. Däremot är det förstås tillåtet att spela poker i hemmet med sina vänner. Detta uttrycks på juristspråk så, att man endast får anordna poker för en liten och sluten krets, med påvisbar gemenskap som inte har med pokerspelandet att göra.

Vad betyder uttrycket annars i förvärvssyfte? Lotterilagen tillämpas som sagt på lotteri som anordnas i förvärvssyfte. Med förvärvssyfte menas att spelverksamheten anordnas i syfte att på ett eller annat sätt inbringa inkomster. Det innebär att även om man uppfyller kraven på en liten och sluten krets är det inte tillåtet att arrangera pokerspel i syfte att tjäna pengar på det.

Det spelar ingen roll till vilket ändamål pengarna skall användas. Även om förtjänsten skulle bestå i ökad försäljning av mat och dryck eller liknande, eller om anordnandet av pokerspelet på något annat sätt gynnar annan verksamhet som anordnaren driver, omfattas man alltså av begreppet förvärvssyfte.

Kan man få tillstånd att anordna poker? Som nämnts ovan krävs tillstånd för att anordna lotteri. Tillstånd att anordna kortspel kan enligt 34 § lotterilagen endast ges om värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/600 basbelopp (ca 65 kr) och värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/400 basbelopp (ca 100 kr).

Dessutom skall verksamheten anses kunna bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Med tanke på spelreglerna för poker går det således inte att få tillstånd att anordna pokerspel om pengar.