Dom Åtta Herrarna

Detta behövs

Två kortlekar utan jokrar

Spelid

Man ska på tiorna bygga neråt i färg, man bygger runt hörnet s.a.s 3, 2, ess, kung, dam och slutligen knekt. Går patíensen ut skall det ligga åtta högar på bordet med en knekt överst i varje (dom åtta herrarna).

Första omgången

Man lägger ut tretton kort var för sej i en halvcirkel och kontrollerar sen om det finns några tior att flytta till centrum av halvcirkeln. Finns det det så får man även bygga vidare nedåt i färg på dessa. Då detta är gjort lägger man ytterligare tretton kort på samma platser som tidigare, ligger det kvar kort lägger man det nya ovanpå. Man kontrollerar åter om det finns kort att flytta byggena i mitten och genomför dessa. Man fortsätter på detta vis att lägga tretton kort i taget tills alla korten gått åt. Man avslutar därefter omgången med att gå igenom halvcirkeln, en hög i taget, och bygga ut möjliga kort. Mellan varje hög får man dessutom kolla halvcirkelns översta kort om nåt kan användas.

Andra omgången

Nu tar man upp halvcirkelns första hög, vänder på den och lägger sedan ut korten ett och ett med framsidan uppåt på resterande högar i halvcirkeln och genomför därefter möjliga flyttningar. Fortsätt så med övriga högar. Man kommer förr eller senare till den punkt högen som ska läggas ut innehåller fler kort än det finns högar kvar och då tar man helt enkelt dom övertaliga korten och lägger i en egen hög med baksidan upp. Hög nummer tretton läggs direkt på denna hög. omgången avslutas sen med att man tar kvarvarande kort och vänder upp dom ett i sänder och bygger om man kan.

Tredje omgången (slutet)

Man tar upp högen, vänder baksidan upp och lägger därefter ut åtta åtskiljda kort (två rader med fyra i varje) och genomför möjliga förflyttningar och lägger därefter ut åtta nya kort på samma platser och kontrollerar återigen om det går att bygga på nån av bygghögarna. Fortsätt så tills korten är slut och då skall dom åtta herrarna vara samlade för nu är patiensen färdig.

För övrigt

så är det ett roligt sätt att sortera två kortlekar i sviter om det skulle behövas någon gång.

3 reaktioner till “Dom Åtta Herrarna”

 1. E de nån som vet ett kortspel som heter ”kung hörn”.

  Är juh inte säker på att det heter så men minns att man hade en hög i mitten och så la man kort diagonalt från mitten i alla fyra hörn…

  nån som vet?

 2. Ja, det heter Kungens Hörna. Dela ut sex kort/spelare, lägg leken i mitten på bord, lägg ut fyra kort längs med lekens sidor.

  Varje spelare börjar med att dra ett kort, man skall lägga varannat rött och svart och i nummerföljd, ex ligger klöver knekt skall nästa kort bli röd tia, har man tur har man röd tia, svart nia och kanske fler att lägga samtidigt.

  När kungar dyker upp läggs de i hörnen. När man kan flytta kort från långsida, låt säga det finns en rad med dam och neråt flyttas den till kung, vid flytt får man ett ’extra’ lägg av kort och åt omvänt håll, man får alltså om svart knekt ligger, krypa under och lägga röd dam.

  Har man otur kan man inte lägga alls utan får passa, och mer otur är att förlora och sitta med kort på hand förståss 🙂

  Lycka till!

Lämna ett svar