Envisa Finskan

Spelet går ut på att få slut på alla kort i talongen. Spelreglerna är enkla: Kortens valör saknar betydelse, endast färgen styr. T o m helt små barn lär sig snabbt spelet.

  1. Lägg ut 4 kort i en kvadrat med valörsidan upp.
  2. Om det finns två öppna kort i samma färg, täck dem med två nya kort från talongen, valörsidan upp. Finns det 3 eller rentav 4 kort i samma färg, välj två av dem, vilka som helst.
  3. Upprepa punkt 2.
  4. Om alla 4 färger finns representerade i spelkvadratens högar är det stopp. Det finns ju inget par i samma färg för fortsatt spel.
  5. Patiensen går ut, när hela talongen förbrukats utan att det blivit fyrfärgsstopp.

Sannolikheten för att det ska bli fyrfärgstopp är ganska hög, sannolikheten för att detta ska inträffa någon gång under de 24 möjliga dragningarna är mycket hög. Följaktligen är det mycket sällsynt att Envisa Finskan går ut.

Varför patiensen fått namnet Envisa Finskan är okänt. Dess spridning i olika landsdelar och länder är okänd.

11 reaktioner till “Envisa Finskan”

  1. heej jag förstår inte presis men man ska ha 4 s i en kvadrat sen om det är tex svart svart då tar man på två nya kort men tenk om det är svart svart och röd röd vad häder då väljer man bara en man vill läga på då sen, hur kom man ut liksom måste tex alla 4 s 3 vara ute ¨på spel planen

Lämna ett svar