Texas Hold’em

Texas hold’em (ofta kallat bara hold’em) kan nog sägas vara nutidens mest populära pokerspel. Texas hold’em har ökat stadigt i popularitet sedan 1970-talet. I den årligen återkommande World Series of Poker i Las Vegas är det numera Texas hold’em no-limit som spelas i den avslutande och mest prestigefyllda grenen.

Texas hold’em är urvarianten i en grupp liknande pokerspel. Av de andra varianterna som bygger på Texas hold’em är Omaha Hold’em vanligast.

Texas hold’em är en form av poker som oftast spelas av 2 till 10 deltagare. Man kan dock vara ända upp till ca 21 stycken (maxantalet varierar beroende på att det finns några olika detaljregler som rör bland annat praxis när det gäller sk brända kort). Olika satsningsstrukturer används i Texas hold’em: straight limit, spread limit, pottlimit, no limit.

Enklast för nybörjare är att spela straight limit, no limit är svårast. Det är också smidigast att lära sig reglerna för straight limit först. Reglerna nedan utgår för enkelhetens skull från ett privat parti straight limit 2-4 kr. När man väl har lärt sig detta kan man lättare lära sig de andra varianterna. Totalt antal satsningsrundor är (max) 4 per giv, och högsta antalet tillåtna höjningar per satsningsrunda är 3 (så länge minst 3 personer återstår).

Straight limit innebär att satsningar och höjningar måste ske i fasta steg, i vårt exempel i steg om 2 respektive 4 kronor. Spelet spelades ursprungligen med endast en mörk. Numera är två mörkar standard, där den stora mörken motsvarar den undre satsningsnivån (en liten bet), i vårt exempel 2 kr, och den lilla mörken är hälften av den stora, i vårt exempel 1 kr. (Även en variant med 3 mörkar förekommer, men är ovanlig.)

Ett lämpligt inköpsbelopp i straight limit 2-4 kr kan vara 100 kr, eller kanske mellan 100-200 kr om deltagarna är omkring 10 st eller ännu fler. Nybörjare behöver större startkapital än experter. Man kan komma överens om att alla köper in sig för samma belopp. För att kunna ta till sig reglerna förutsätts läsaren känna till allmänna pokerregler (se artiklarna poker, satsningsrunda, pokerhand och visning).

Spelets gång

  • Inför varje ny giv betalar de två personerna närmast till vänster om knappen tvångsinsatser som kallas mörkar. Spelaren i första position betalar lilla mörken som är 1 kr, spelaren i andra position betalar stora mörken som är 2 kr. (Storleken på dessa mörkar utgår alltså i vårt fall från limitarna 2-4 kr.) Given (=spelaren med knappen) blandar och delar ut 2 mörka kort till var och en. Dessa båda kort kallas hålkort.
  • Första satsningsrundan startar med att spelaren i tredje position (närmast till vänster om stora mörken) talar först. Satsningarna måste ske i steg om 2 kr (den lägre limiten). I första rundan gäller följande specialregel vid sidan om de vanliga satsningsreglerna: Om minst en person synar stora mörken men ingen höjer får spelaren med stora mörken två valmöjligheter: han kan checka eller höja. Om han höjer fortsätter satsningsrundan som vanligt (och den beskrivna situationen kan bara uppkomma en gång). Om han checkar kommer nästa moment, floppen, direkt. Utan denna specialregel hade inte stora mörken fått något att säga till om i första rundan (i just den beskrivna situationen).
  • När första satsningsrundan är över lägger given 3 kort mitt på bordet med framsidan upp. Dessa kallas floppen och korten i floppen är gemensamma för alla. Därefter hålls andra satsningsrundan i steg om 2 kr. Från och med denna runda är det alltid spelaren i första position som talar först.
  • Given lägger upp ett nytt kort (turn card) med framsidan upp på bordet. En tredje satsningsrunda hålls där nivåerna är dubblade, dvs sker i steg om 4 kr (den högre limiten).
  • Given lägger upp ett femte och sista kort (river card) med framsidan upp på bordet. Alla gemensamma kort tillsammans kallas för övrigt för ”bordet”. En fjärde och sista satsningsrunda i steg om 4 kr.
  • Visning. Den som visar den bästa pokerhanden vinner potten. En pokerhand består alltid av fem kort, de övriga två saknar betydelse. Man kan alltså använda 0, 1 eller 2 av sina egna hålkort till sin hand. Om flera visar exakt lika bra händer delas potten lika mellan dessa. Eventuellt överskott tilldelas den eller de som sitter närmast till vänster om knappen.

Allmänt

Som i alla former av poker behöver en giv inte gå ända till visning. Den kan sluta mitt i någon satsningsrunda genom att en satsning eller höjning får alla övriga kvarvarande att lägga sig. Då behöver naturligtvis inte vinnaren visa sina kort.

Som alltid i poker gäller att man kan inte bli utdriven ur en giv p g a att man inte har tillräckligt med marker för att syna en satsning eller höjning. När detta inträffar kallas det att man går all-in och regeln om sidopotter används.

När man beskriver limitarna som ”Texas hold’em X-Y kr” står X alltid för den lägre limiten och Y för den högre. X kallas även för en ”liten bet” och Y för en ”stor bet”. X är alltid lika stor som stora mörken. Lilla mörken är normalt hälften av den stora. Y är normalt dubbelt så stor som X. I straight limit-spel anger talen X och Y i hur stora belopp satningarna och höjningarna måste göras. X gäller alltid i de två första rundorna och Y i de två sista.

I pottlimit och no-limit har mörkarna de vanliga proportionerna, men X och Y står istället för minsta tillåtna öppning i respektive satsningsrundor. Enligt en annan konvention för pottlimit och no-limit betyder ”Texas hold’em X-Y kr” att mörkarna (och inte limitarna) är X respektive Y kr och att man får öppna hur lågt som helst i övriga rundor (förutsatt naturligtvis att beloppet finns som markervalör).

Lämna ett svar