Guardians

Guardians är ett samlarkortspel som för första gången publicerades år 1995. Spelet konstruerades av Keith Parkinson och Luke Peterschmidt och kan spelas av fler än två spelare samtidigt. Guardians anses ha bland de bästa illustrationerna bland samlarkortspel och har en lätt humoristisk ton. Regelsystemet är dock mer komplicerat än i många andra samlarkortspel.

Spelarna tar rollen av så kallade Vierkuner som kämpar om makten i en fantasivärld, ”The Mid Realms”. Till sin hjälp har varje Vierkun en väktare, Guardian, som kontrollerar mäktiga arméer med varelser av olika karaktär. Varje spelare kontrollerar en befästning från vilken han skickar ut sina horder.

Mellan spelarnas befästningar finns sex stycken omstridda landområden. Bakom varje spelares befästning finns hans väktare. Valet av väktare har stor betydelse för strategin; det avgör bland annat hur många kort man får dra i början av draget. För att vinna gäller det att antingen erövra alla landområden, utplåna fem av motståndarens arméer eller besegra hans väktare.

Lämna ett svar