Fyrmanswhist

Detta behövs

En kortlek utan Jokrar samt papper och penna för protokollföring.

Spelet

Given

Givare utses första given genom lottdragning eller dyl. sedan vandrar given till näste spelare efter varje omgång.

Givaren delar ut korten ett och ett till spelarna till dess att alla kort är utdelade

Välja

Alla får titta på sina kort och ska sedan bestämma om man skall spela pass eller spel. I spel ska man (laget) ta så många stick som möjligt men i pass så gäller det att undvika att ta stick. Man markerar sitt val genom att lägga ett rött kort underst bland sina kort för spel eller ett svart kort för pass. Man får välja vilket kort man vill med tanke på att både med och motspelare kommer att se kortet.

När alla lagt börjar förste man efter given att visa sitt understa kort. Om detta är ett svart kort visar näste spelare sitt understa o.s.v. och om alla visar ett svart kort blir det pass. Om någon däremot visar ett rött kort avbryter man visandet och spel gäller.

Spel

Den spelare som sitter närmast före den som visade rött börjar. Nu gäller att ta så många stick som möjligt. Spelaren som slår först slår valfri färg varpå resten av spelarna lägger varsitt kort i samma färg. Har man ej kort i färgen får man saka, alltså slänga valfritt kort. Den spelare som vinner sticket d.v.s. är högst i den spelade färgen samlar ihop dom fyra korten i en liten hög med baksidan upp och lägger denna framför sig varefter han inleder nästa stick

Pass

Vid pass börjar förste spelaren efter givaren Här gäller det att undvika stick men det går i övrigt till som spel.

Poängberäkning

  • Spel: Vid spel får man ett poäng för varje stick fler än sex stick och om det var motståndarlaget som valde spel får man dubbelt.
  • Pass: Man får poäng för varje stick färre än sju stick.

Spelets mål

Man spelar oftast till dess att något av lagen uppnått tretton poäng. Alternativt kan man spela så att all får ge en gång var.

Varianter

Det finns en mängd varianter av whist t.ex. Amerikansk whist, Japansk whist eller tvåmanswhist men dom räknas som egna spel och redogörs därför ej för här.

En kommentar till “Fyrmanswhist”

Lämna ett svar