Rödskägg

Rödskägg är ett svenskt kortspel där målet är att ta stick (en samling kort som en spelare vunnit i en omgång) och gå ned i poäng. Alla spelare börjar med 12 poäng och målet är att nå ned till exakt 0. Vanligtvis är ett stick värt ett minuspoäng och varje runda består av 6 stick.

I början av en runda tilldelas var spelare 6 kort, ur en lek med jokrar bortgallrade. Om någon spelare tittar på sina kort innan given förklarat delningen avslutad, ofta genom att knacka på däcket, straffas denne med 6 pluspoäng. Om en spelare inte fått några klädda kort, kan denne begära nya kort tills han är nöjd, eller han fått en hand med ett klätt kort. Skulle korten ta slut, vilket inte är ovanligt med 6 spelare, blandas de slängda korten och en ny hand dras. Denna hand får inte bytas.

Därefter börjar satsningen. Varje spelare får i tur och ordning säga hur många sticks det beräknar sig ta, den som bjuder högst får lägga första kortet i varje stick och bestämmer därmed färg. Lyckas inte spelaren ta de stick han angivit straffas denne med 6 pluspoäng.

När det återstår två stick att spela, måste den spelare som vann budgivningen och bestämmer färg fråga vilka spelare som vill avsluta rundan. De som redan tagit stick är automatiskt med och spelar som vanligt, de som inte tagit några stick kan välja att gå med. De som väljer att gå med riskerar 6 pluspoäng om de inte tar några stick, men de stick de tar är värda 2 minuspoäng styck. Skulle den spelare som bestämmer färg glömma att fråga efter vilka som går med räknas det som om alla hade tagit ett stick, d.v.s. alla går med utan varken risk eller bonus. En alternativ regel är att, utöver ovanstående, vinnaren av budgivningen själv får 6 pluspoäng om han glömmer fråga.

Slutligen finns vissa specialregler:

 1. Bjuder en spelare 6 sticks kan denne säga ”Rödskägg”. Han måste nu ta alla stick (Precis som om han skulle sagt att han ville ta 6 stick) men klarar han detta vinner spelaren automatiskt hela spelet. Misslyckas han förlorar spelaren och spelet fortsätter utan honom.
 2. Om en spelare går ned på minuspoäng (dvs tar för många sticks och går under noll) måste denne på något sätt tillförskaffa sig pluspoäng (genom att bjuda mer en vad han förmår ta t.ex.). Spelaren vinner inte förrän han nått exakt noll.
 3. En spelare måste annonsera dels när denne är ett poäng från noll, dels när noll poäng nåtts, innan nästa stick börjat spelas. Glömmer spelaren bort detta, utdelas 6 pluspoäng som straff.
 4. Om två spelare går ner till noll under samma runda spelas en avgörande runda med endast dessa spelare. Den med flest sticks tar hem spelet.

Observera att straffpoäng bara utdelas om någon annan spelare påpekar det inträffade innan nästa stick spelats färdigt.

Kommentar: Rödskägg är som kortspel betraktat ett mycket taktiskt spel; endast Bridge och Poker kan anses vara mer beroende av skicklighet. En bra spelare kan med usla kort ta hem spelet, medan en dålig spelare kan misslyckas med allt utom de bästa korten.

2 reaktioner till “Rödskägg”

 1. När man spelar Rödskägg så skall given
  dela ut korten 3 och 3.
  Om han gör annorledes så kan motspelare knacka
  och begära omgiv. Detta skall ske innan
  given knackar.
  En felgiv kostar inget.

  Om någon rör korten innan given knackar
  för ”kort och felgiv”, åker vederbörande upp 5 poäng.
  Man får inte röra korten från och med sista tricket
  i den tidigare given.

  Man kan förrutom 1-6/Rödskägg också
  bjuda PASS eller SMYG.
  Bjuder man PASS deltar man inte med den handen.
  Bjuder man SMYG spelar man utan bud,
  men måste svara på frågan om man går med.

  Vi kör med att man max kan få högsta budet – 1
  i avdrag om man bjuder SMYG.

  En budgivning får inte gå jämnt ut.

  Ett problem är om någon bjuder 1-5 och
  resten bjuder PASS.
  Ett rimligt sätt att hantera detta är att
  förbjuda den sista att bjuda PASS.
  Att notera är att om alla utom den sista bjuder PASS
  så kan den sista bjuda Rödskägg och därmed vinna…

  Man kan då få samma som

 2. kan de andra spelarna gå ner i poäng även fast spelaren som läger ut når sitt mål?
  Hur är reglerna gällande korten som ska läggas ut? Vad är bättre? Har jag en skylldighet att spela ut något vid speciella tillfällen?

Lämna ett svar