Samlarkortspel

Samlarkortspel (Trading Card Games, TGC eller Collectible Card Games, CCG) är en kombination av spel och samlarbilder. Det mest kända samlarkortspelet är förmodligen Magic: The Gathering samt Pokémon och Digimon, vilka i högre grad har karaktär av samlande än spel, och är intimt förknippade med kommersiell lansering i flera medier.

Varje spelare/samlare har sin egen lek, med vilken han eller hon spelar mot andra.

Olika Samlarkortspel

Här nedan listas några vanliga samlarkortspel och länkar till deras respektive spelregler:

Lämna ett svar